Meten is weten

Geluid is lucht dat in een trillingsbeweging wordt gebracht. Om een geluidsprobleem op te lossen kijken wij naar de onderliggende oorzaak van deze luchttrillingen. Er zijn slechts enkele manieren waarop geluid wordt veroorzaakt:

  • Trillingen
  • (Lucht)stromingen
  • Niet-stationaire warmtebronnen

Voor elk apparaat is de mate waarin één van bovenstaande geluidsbronnen een rol speelt verschillend. Om de bron duidelijk in kaart te brengen doet ASCEE een nauwkeurige geluidsniveaumeting, of geluidsintensiteitsmeting. Indien nodig kunnen wij meer geavanceerde akoestische technologieën inzetten, zoals bronlokalisatiemethoden (inverse akoestiek).

Een basisgeluidsmeting levert vaak een schat aan (akoestische) data op, die op een zorgvuldige manier verwerkt dient te worden, om hieruit informatie te halen. M.b.v. spectraalanalyse en (fractionele) octaafbandfilters worden de belangrijkste frequenties en frequentiebanden van het geluidsvermogen bepaald.

Met een intensiteitsmeting is het mogelijk de oppervlaktes te van het apparaat te bepalen waar het meeste geluidsvermogen wordt afgestraald. Wij doen geluidsintensiteitsmetingen om de "geluidsbron op de geluidsbron" te detecteren.

ascee_meting2